Home 9 Blog

Blog

Orná půda na ústupu aneb návrat přírody tam, odkud byla odebrána

Orná půda na ústupu aneb návrat přírody tam, odkud byla odebrána

V posledních letech je orná půda na ústupu. Hlavním důvodem jsou rostoucí budovy, objekty a fabriky. Proto každý z nás má morální povinnost nahrazovat přírodě místa tam, kde byla odebrána. Návrat přírody do měst můžeme podpořit nejen zelenou střechou, ale i výsadnou...

Benefity zelené střechy

Benefity zelené střechy

Energie, voda, finance, zdraví a biodiverzita. Toto jsou hesla, které nám charakterizují benefity zelené střechy.  Energie – V první řadě, Vám zelená střecha v letních měsících pasivně ochladí celou budovu, naopak v zimních měsících funguje jako izolace. A tím se Vaši...

Funkce zelených střech

Funkce zelených střech

Funkce zelené střechy se nejčastěji popisuje jako tzv. 5E. Jsou ekologické, ekonomické, estetické, energeticky a enviromentálně prospěšné. Zelené střechy jsou hlavně velice ekologické, jako ekologickou funkci zde plní záměrné snižování výkyvu teplot. Výkyvy teplot...

Správná funkce zelené střechy

Správná funkce zelené střechy

Pro správnou funkci zelené střechy je důležité propojení stavebních a zahradnických požadavků. Co se týče těch stavebních požadavků, tak je velice důležitá stabilita samotné budovy a samozřejmě i nosnost samotné střechy. Při každé realizaci zelené střechy je důležitá...

Současnost zelených střech u nás

Současnost zelených střech u nás

Od roku 2014 docházelo k realizacím zelených střech, ale Svaz zakládání a údržby zeleně, tyto realizace metrážově nesčítal, proto nejsou žádné číselné údaje. Dle údajů, lze hovořit o největším vzestupu zájmu o zelené střechy od roku 2018, kde dle údajů odborné sekce...

Současnost zelených střech ve světě

Současnost zelených střech ve světě

Díky tomu, že střechy jsou velice nápomocné životnímu prostředí, tak se staly velice oblíbené. Ozeleněné střech napomáhají celosvětově metropolím, které jsou zatíženy na přehřívání budov a tudíž celých měst. Přehřívání budov má za následek i dopravní zátěže a různé...

Zelené střechy a kde se vlastně vzaly

Zelené střechy a kde se vlastně vzaly

Zelené střechy nebo-li také ozeleněné střechy jsou střechy, které jsou pokryté vegetací. Vegetace je rostlinná pokrývka daného místa. Vegetace zelené střechy se skládá ze speciálního substrátu a rostlin. Substrát pro zelené střechy byl speciálně navržen tak, aby...

Váš košík je prázdný!