Funkce zelených střech

Funkce zelené střechy se nejčastěji popisuje jako tzv. 5E. Jsou ekologické, ekonomické, estetické, energeticky a enviromentálně prospěšné.

Zelené střechy jsou hlavně velice ekologické, jako ekologickou funkci zde plní záměrné snižování výkyvu teplot. Výkyvy teplot mají negativní vliv nejen na samotnou budovu, ale také na celé okolí budovy. Zelená vegetace na střeše dále přispívá k zlepšení mikroklimatu. Tuto výhodu nejvíce pociťujeme v letním období.

Dalším benefitem zelené střechy je funkce izolační. Zde nám vytváří izolační vrstvu zeleň tedy vegetace a substrát. Substrát nám slouží nejen jako příznivé prostředí pro růst rostlin, ale také jako dostatečná tepelná izolace. V zimním období mírně zvyšuje tepelnou odolnost konstrukce budovy. Naopak v letním období vegetace snižuje (ochlazuje) povrchovou teplotu.

Porovnání teplot:

Retenční funkce je jedna z největších výhod zelených střech. Několik měst trpí obrovským problémem, který je spojen se zadržováním vody. Prostřednictvím zelených střech dochází k postupnému uvolnění přebytečné vody, která postupně odtéká do kanálu a tím nedochází k přeplnění kanalizace.

Zelené střechy plní i funkci ochranou. Každý materiál, který je na střeše použit má určitou trvanlivost. Nezáleží, z jakého materiálu je čisté souvrství střešního pláště vytvořeno. Většinou jsou střešní krytiny tvořeny z šindelů, živic, plechů nebo folii. Při výběru střešní krytiny se vždy musí uvažovat o její životnosti. Při správném řešení a vytvoření správné realizace zelené střechy a střešního pláště je životnost prakticky neomezena. Pro porovnání lze říci, že na plochých střechách bez použití vegetace vznikají v 80 % škody již po 5- ti letech.

Váš košík je prázdný!