Benefity zelené střechy

Energie, voda, finance, zdraví a biodiverzita. Toto jsou hesla, které nám charakterizují benefity zelené střechy. 

Energie – V první řadě, Vám zelená střecha v letních měsících pasivně ochladí celou budovu, naopak v zimních měsících funguje jako izolace. A tím se Vaši nemovitosti navýší hodnota zhruba o 4-8 %. Díky, ozeleněné ploše uspoříte až 75 % za klimatizaci, Vaše střecha bude mít v letních měsících o 2 % nižší teplotu než střecha bez ozelenění. Pokud byste uvažovali o kombinaci zelené střechy s fotovoltaickými panely, ušetříte navíc ještě 6 % energie, která Vám bude vznikat prostřednictvím fotovoltaických panelů. 

Voda – Díky, skladně zelené střechy dochází k udržení přebytkové vody, která postupně odtéká do kanalizace a tím nedochází k přeplnění kanálů.  U zadržení přebytkové vody, která se zadrží ve skladbě dochází k odpaření vody zpět do ovzduší. Dešťové vody se odpaří zhruba 45-70 %.

Finance – Nejen, že ušetříte za energie, ale také ušetříte až 26 % za údržbu střešní konstrukce. 

Zdraví – Pohledem na zelenou střechu zhruba na 40 sekund zlepšujete svoji vyrovnanost a celkovou koncentraci. Zelená střecha Vám vytváří zdravější prostředí pro Váš život, menší nemocnost a také menší spotřeba léků. Zelené rostliny pohlcují nejen prachové částice, ale snižují i hlučnost zvenčí o 10 dB. Co se týče odrazu zvuku tak, zde můžeme hovořit o 3 dB.  

Menší bonus: pokud budete mít ozeleněnou i terasu vzniká vám další obytný prostorBiodiverzita – V prvé řadě vytvoříte náhradní plochu pro život živočichů, jako je hmyz případně návrat ptáků. Pokud Vaše nemovitost má vhodnou únosnost a přístup lze na střeše pěstovat i některé druhy ovoce a zeleniny. Pro zajímavost z 1m2 můžete vypěstovat až 2 kg plodů. (Důležitou roli zde hrají také druhy a kultivary ovoce a zeleniny).

Váš košík je prázdný!