Orná půda na ústupu aneb návrat přírody tam, odkud byla odebrána

V posledních letech je orná půda na ústupu. Hlavním důvodem jsou rostoucí budovy, objekty a fabriky. Proto každý z nás má morální povinnost nahrazovat přírodě místa tam, kde byla odebrána. Návrat přírody do měst můžeme podpořit nejen zelenou střechou, ale i výsadnou stromů, keřů a rostlin. Jedním z důvodů návratu přírody je ten, že rostliny, respektive zelené části rostlin jsou schopny jako jediné produkovat fotosyntézu. Jedná se o velice složitý biochemický proces, kde dochází k využití slunečního záření, oxidu uhličitého a vody. Výsledkem je kyslík, který je nezbytně důležitý pro náš lidský život.

Jako dalším důvodem o usilování návratu přírody do měst je silně spjat s návratem živočichů, které jsou nezbytnou součástí funkčního ekosystému.

Ekosystém je funkční celek, který vytváří soustavu živých a neživých složek životního prostředí. Ekosystém je z velké části tvořen hlavně půdou, vodou, ovzduším a zářením. Co se týče živé složky ekosystému, tak tu tvoří různé organismy a producenti, kteří vytváří tzv. biomasu. Biomasu můžeme chápat, jako souhrn všech látek, které tvoří rostliny, bakterie, sinice, houby, organismy a živočichové.

Toto je však jen zlomek důležitých pojmů, které napomáhají ke správné funkci naší planety. A proto je nesmírně důležité se o naši planetu starat a napomáhat návratu přírodě.

Váš košík je prázdný!