Home 9 Zelené střechy

Zelená střecha

Snižování hlučnosti a prašnosti

Zadržování vody a oddálení povodňové vlny

Pasivní ochlazení budov

Prodlužuje životnost hydroizolace

Zvýšení vlhkosti a zlepšení mikroklimatu

Snížení efektu tepelného ostrova

Pohlcuje prachové částice a CO2

Snižují náklady na energie

Typy zelených střech

Extenzivní zelené střechy

Prvním typem zelených střech jsou střechy extenzivní. Hlavním znakem těchto střech je daleko menší mocnost a nutnost substrátu. U extenzivních střech se mocnost substrátu pohybuje od 30-150 mm extenzivního substrátu. U těchto střech se používají rostliny pouze suchomilné, neboť jsou nenáročné jak na péči, tak na vodu a živiny. Nemají velký růst a nemusíme je sekat. Suchomilné rostliny se skládají z odolných druhů netřesků, sukulentů a některých druhů skalniček. Přežijí dlouhodobé sucho a horko, deštivé období nebo mrazivé zimy. Vegetace je schopná udržet srážkovou vodou a tím zavlažuje rostliny. Není tedy potřeba další závlaha. Na tento druh skladby můžeme využít dotace a to jak NZÚ (Nová zelená úsporám), tak ve městě Brně dotaci jménem Zeleň střechám.

Intenzivní zelené střechy

Střešní zahrada je intenzivní variantou zelené střechy a poskytuje svému uživateli mimořádné možnosti využití. Na plochách tak můžou vznikat parky či zahrady s bohatou vegetací. Tato varianta je velice náročnou variantou zelené střechy, které vyžadují závlahu a pravidelnou údržbou. Na tuto skladbu můžeme rovněž čerpat dotaci z programu NZÚ (Nová zelená úsporám). Mocnost substrátu se pohybuje od 250 mm. Hmotnost od 250 kg/m2. Můžeme zde vysazovat jak suchomilné rostliny, tak velké keře, stromy či jiné traviny. Jedním z důvodu proč jsou střešní zahrady hojně vyhledávány je jejich schopnost zadržet srážkovou vodu. Svou mocností substrátu je skladba pojmout většinu vody při přívalových deštích, která by jinak nadměrně zatěžovala kanalizační síť. Intenzivní střecha produkuje daleko větší množství kyslíku než skladba se suchomilnou vegetací. Intenzivní střecha vyžaduje pravidelnou údržbu. Trávniky = sečení, hnojení. Keře = stříhání, hnojení. Pokud jsou na střeše opadavé stromy, musí se tyto listy uklidit. Závlaha je v tomto případě nutností.

Váš košík je prázdný!